תקנון אתר

להלן חנות אינטרנטית:

מבוא:

1. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל

2. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל דבר ועניין.

4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך        מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

המכירות – חלק כללי:

 האתר יאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

שיטות הקניה בחנות בקנייה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך הקניה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. בקניה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שמפורסם.

3. השלמת הליך הקניה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החנות תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך הקניה

אופן ההשתתפות בקניה:

1. על הקונה להזין שם במערכת פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה” .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר– החברה, בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה        אושרה.

4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות          לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי בפועל.
    לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, יראו החנות את העסקה כמבוטלת.

8. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע באתר תחת הקטגוריה “צור קשר”

דמי משלוח:

1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום באתר בגין המוצר + תוספת משלוח.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

מדיניות קבלת מוצר במשלוח:

בעת קבלת מוצר על ידי שליח לרבות נציג של חברת שליחויות חיצונית, באחריות הלקוח לוודא כי אין פגם באריזת המוצר. היה והתגלה פגם כלשהו באריזת המוצר, יבדוק הלקוח את המוצר פיזית עוד במעמד השליח.
קבלת המוצר וחתימת הלקוח לשליח מהווה אישור הלקוח לקבלת המוצר בשלמותו ולשביעות רצון הלקוח.
אי לכך ובהתאם לזאת לא יתקבל מוצר בחזרה לחנות כפגום לאחר שחתם הלקוח בפני השליח. באחריות הלקוח לא לקבל מוצר משליח כאשר נראה פגם חיצוני פיסי באריזתו.

ביטול הזמנות / החזר מוצרים:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת/ להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש”ח הנמוך מביניהם.

4. אם סופק המוצר לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח.
    מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, כשהמוצר חדש לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו.

7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

    7.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
    7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
    7.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
    7.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
    הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים:

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם          צוין מפורשות אחרת.

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החנות ו/או 

    הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
    2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
    2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
    2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

5. הספקת המוצר ללקוח תהיה עד 5 ימי עסקים מרגע הרכישה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית PCI.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג          שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

כתב אחריות על נעלי כדורגל מקצועיות:

 

האחריות הינה על נעלי כדורגל מקצועיות בלבד ולתקופה של לא יאוחר מ-90 ימים ממועד הקניה, בצירוף חשבונית קניה.

במידה ונפתחת קריאת שירות בנושא האחריות הנ”ל , הנעליים יישלחו לבדיקה לשירות לקוחות היצרן ותשובה תינתן ללקוח

בתוך 10 ימי עסקים מרגע קבלת הנעליים הפגומות.

תנאים למימוש האחריות:

– האחריות תינתן ובלבד לנעליים אשר שמשו במשטח דשא המתאים לסוג הנעל ולהוראות היצרן :

נעליים בסימון FG מתאים למשטח דשא רגיל.

נעליים בסימון SG מתאים למשטח דשא רגיל רטוב.

נעליים בסימון AG מתאים למשטח דשא סינטטי.

– נעליים אשר שמשו במשטח אשר לא מתאים לסוג הנעל , לא תינתן אחריות.

– האחריות תינתן בצירוף חשבונית קניה ובתנאי שלא עברה תקופת האחריות הנ”ל.

– האחריות על נעליים תינתן על פגמי ייצור בלבד (סוליה שנפתחה תפר שנפרם וכד’) ובכפוף לאישור החברה.

– החלפת נעליים פגומות תחת האחריות אשר עמדו בכל התנאים הנ”ל תינתן פעם אחת ללקוח .

לא תינתן אחריות נוספת על הנעל המוחלפת !.

– לא תינתן אחריות על קרעים מכל סוג שהם כתוצאה ממכה / חבלה וכו’ .

– אחריות על נעליים מקצועיות מדגמי OUTLET אשר נמכרים במבצעים של 25% הנחה ומעלה, הינה ל-30 ימים ממועד הקניה.

כתב אחריות זה מתייחס לנעליים ממותגים PUMA /NIKE/ ADIDAS.

כללי:

1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה/קנייה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.

3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על      פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד, הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה                  הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

5. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

7. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם                  הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

8. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

9. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

10. אחריות לתיקון המוצרים ניתנים על ידי הספק/ יבואן כמקובל, שירותי תיקון יינתנו בתאום עמם.

אמינות ויושר:

1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט,ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר
2. “ספורטבול״ ערבה” לכספי הלקוחות בדבר הספקת המוצר כפי שהוזמן באמצעות האתר.
3. אמת בפרטי המוצר, באתר יופיע המוצר עם כל המידע הרלוונטי אודותיו.

שירות לקוחות:

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיו”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם חברת ספורטבול.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל “ספורטבול” בטלפון – 04-6444501 באמצעות דוא”ל : sportball10@gmail.com – נא לציין מס’ טלפון והזמנה          בעת משלוח ה-מייל

3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

תודה רבה שבחרתם לקנות בחברת ספורטבול.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

**כל הזכויות שמורות לחברת “ספורטבול”**